RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

leftright

Všetky aktuality

Obrazok: vykricnik.jpg

Príspevky štátu na platy zamestnancov v dôsledku poklesu tržieb podniku

Ak Vášmu zdravotníckemu zariadeniu ( SZČO, malé a stredné podniky) poklesli príjmy minimálne o 20%, môžete požiadať štát o príspevok na mzdy zamestnancom.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Pripomienky SLÚŠ k návrhu Union ZP, a.s. všeobecných podmienok financovania zdravotnej starostlivosti

Ďakujeme za zaslanie návrhu všeobecných podmienok financovania ŠAS. Sme si plne vedomí, že musí byť rešpektovaná udržateľnosť financovania zdravotnej starostlivosti a zohľadnené disponibilné zdroje zdravotnej poisťovne vzhľadom na hroziaci zásadný výpadok príjmov verejného zdravotného poistenia. Aj vzhľadom na uvedené...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: andj.jpg

Komentár SLÚŠ ku príhovoru prezidenta ASLSR

Vážené kolegyne a kolegovia, členovia ASL SR nás upozornili na príhovor MUDr.Šótha, lebo nechceli veriť vlastným očiam. Po prečítaní príhovoru sme boli nútení konštatovať, že znova sa stretávame s flagrantným klamstvom v priamom prenose.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Stanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov k návrhu dodatku na úpravu financovania špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Súhlasíme s úpravami systému financovania ŠAS dodatkami k platným zmluvám, navrhovanými od 1.4.2020 DôVERA zdravotnou poisťovňou, a.s. , ale požadujeme úpravy v navrhovaných Všeobecných zmluvných podmienkach.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: andj.jpg

Príhovor prezidenta SLÚŠ k súčasnej situácii

Vážení kolegovia, namiesto bezobsažných úvodov a ubezpečení Vám dávam do pozornosti nasledujúcu časovú súvislosť:
Čítaj viac Čítať viac
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené