RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

leftright

Všetky aktuality

Obrazok: vykricnik.jpg

K návrhom nových dodatkov zmlúv

Návrhy novoobdržaných dodatkov zmlúv so zdravotnými poisťovňami Union, Všeobecná sú približne na cenovej úrovni zdravotnej poisťovne DôVERA.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Zavedenie doplnkových ordinačných hodín

Zavedenie doplnkových ordinačných hodín , počas ktorých si pacient hradí vyšetrenie namiesto zdravotnej poisťovne, nie je v záujme lekárov, ani v záujme pacientov. Chápeme to ako snahu obmedziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacienta a zvýšiť zisk pre zdravotné poisťovne.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Jednanie o zmluvách VšZP

Dňa 4.12. 2018 sa uskutočnilo na Generálnom riaditeľstve VšZP, a.s. pripravované jednanie o zmluvách s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: keher.jpg

Poznámky k memorandu MZSR

Pripomienky a poznámky k spoločnému memorandu MZSR, zdravotných poisťovní a organizácií, zastupujúcich zdravotnícke zariadenia.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Prečo nepodporujeme aktivity ZAPu pri nepodpisovaní dodatkov:

Odporúčame u kolegov, ktorí majú obvykle výrazné prekročenie limitov za prvý polrok poslať list s textom v prílohe. Zmluvy pri zachovaní celoročného zúčtovania sú textovo podpísateľné. Požiadavka navýšiť cenu bodu je legitímna a v liste zdôvodnená.
Čítaj viac Čítať viac
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené