RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

leftright

Všetky aktuality

Obrazok: paragraf.jpg

Sprievodný list k návrhu dodatku DôVERA ZP, a.s.

Dodatok k zmluve DôVERA ZP, a.s. odporúčame podpísať. Považujeme za vhodné priložiť k podpísanému dodatku sprievodný list v priloženom znení.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Union zdravotná poisťovňa, a.s. akceptovala naše pripomienky ku všeobecným podmienkam úhrady!

1. Union zdravotná poisťovňa netrvá na zúčtovaní. 2. Súčasne vypustí nasledovné povinnosti:
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Príspevky štátu na platy zamestnancov v dôsledku poklesu tržieb podniku

Ak Vášmu zdravotníckemu zariadeniu ( SZČO, malé a stredné podniky) poklesli príjmy minimálne o 20%, môžete požiadať štát o príspevok na mzdy zamestnancom.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Pripomienky SLÚŠ k návrhu Union ZP, a.s. všeobecných podmienok financovania zdravotnej starostlivosti

Ďakujeme za zaslanie návrhu všeobecných podmienok financovania ŠAS. Sme si plne vedomí, že musí byť rešpektovaná udržateľnosť financovania zdravotnej starostlivosti a zohľadnené disponibilné zdroje zdravotnej poisťovne vzhľadom na hroziaci zásadný výpadok príjmov verejného zdravotného poistenia. Aj vzhľadom na uvedené...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: andj.jpg

Komentár SLÚŠ ku príhovoru prezidenta ASLSR

Vážené kolegyne a kolegovia, členovia ASL SR nás upozornili na príhovor MUDr.Šótha, lebo nechceli veriť vlastným očiam. Po prečítaní príhovoru sme boli nútení konštatovať, že znova sa stretávame s flagrantným klamstvom v priamom prenose.
Čítaj viac Čítať viac
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené