RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

leftright

Všetky aktuality

Obrazok: keher.jpg

Poznámky k memorandu MZSR

Pripomienky a poznámky k spoločnému memorandu MZSR, zdravotných poisťovní a organizácií, zastupujúcich zdravotnícke zariadenia.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Prečo nepodporujeme aktivity ZAPu pri nepodpisovaní dodatkov:

Odporúčame u kolegov, ktorí majú obvykle výrazné prekročenie limitov za prvý polrok poslať list s textom v prílohe. Zmluvy pri zachovaní celoročného zúčtovania sú textovo podpísateľné. Požiadavka navýšiť cenu bodu je legitímna a v liste zdôvodnená.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Zdôvodnenie nesúhlasu so stanoviskom k prepočtu výšky úväzkov VšZP

Odpoveď SLÚŠ, adresovaná VšZP k veci pepočtu výšky úväzkov v ambulancii.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Odpoveď Samosprávnemu kraju k zastupovaniu počas neprítomnosti

Dávame vám k pozornosti list, čo sme nedávno posielali na KSK k zabezpečeniu zastupovania na sukromnej ambulancii ŠAS. Podobnú argumentáciu použite vo vašej dotknutej ambulancii.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Zmluvy - ZP dôvera

Zmluvy so ZP dôvera sú podpísateľné.
Čítaj viac Čítať viac
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené