RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Archív

Obrazok: tla?ovka1.jpg
01.03.2015 | Administrátor
Pozrite si 1. časť záznamu tlačovej konferencie SLÚŠ o slovenskom zdravotníctve, ktorá sa uskutočnila dňa 23.02.2015 v Košiciach.
Obrazok: vykricnik.jpg
17.01.2015 | Administrátor
V súvislosti s diskutovanými právnymi krokmi, ktoré mieni SLÚŠ v dohľadnej dobe podniknúť si členov dovoľujem opätovne požiadať o potrebné podnety.
Obrazok: slusvz.png
17.01.2015 | Administrátor
Vážené kolegyňe a kolegovia, V prvom rade by som Vám chcel do nového roku 2015 popriať veľa zdravia, šťastia a MIER. Mier sme do našich želaní dlho nevkladali, lebo sme ho pokladali za automatickú súčasť nášho života, ale ako sa ukazuje, nie je. 6. decembra prebehlo v Košiciach XXVIII. Valné zhromaždenie SLÚŠ a potom...
Obrazok: vykricnik.jpg
17.01.2015 | Administrátor
Uvedomme si, že pri jednaniach o podmienkach pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti ide predovšetkým o pacientov, ktorými sme v konečnom dôsledku my všetci. Tieto splnomocnenia sa preto týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aj ich pacientov. Ak dôverujeme Slovenskej lekárskej únii špecialistov, podpíšme tieto...
Obrazok: vykricnik.jpg
17.01.2015 | Administrátor
Slovenská lekárska únia špecialistov vždy dôsledne na jednaniach so zdravotnými poisťovňami a s orgánmi štátnej správy zastupovala záujmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle slušných podmienok pre činnosť. Má fundovaný jednací team, ktorý ovláda legislatívu a pozná podmienky v teréne, preto včas odhalí...
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené