RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Archív

Obrazok: paragraf.jpg
17.01.2015 | Administrátor
770/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, v znení účinnom k 1.12.2014 Príloha k vyhláške č. 770/2004 Z. z.
Obrazok: vykricnik.jpg
18.12.2014 | Administrátor
Väčšina súkromných ambulancií patrí do nízkorizikových skupín 1,2. Podľa novely zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je potrebné, aby ste do konca roka nahlásili na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, akým spôsobom si zabezpečujete pracovnú zdravotnú službu, resp. s...
Obrazok: slobodny-vysielac.png
16.12.2014 | Administrátor
Vypočujte si rozhovor s prezidentom SLÚŠ, MUDr. Andrejom Jancom a hlavnou koordinátorkou SLÚŠ pre legislatívu a zdravotné poisťovne, MUDr. Alenou Jancovou, ktorý dňa 14.12.2014 odznel na internetovom rádiu Slobodný Vysielač v rámci relácie "Informačná vojna". Rozhovor je dostupný prostredníctvom linku uvedeného nižšie.
Obrazok: slusbanner.jpeg
25.11.2014 | Administrátor
Pozvánka   Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXVIII. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov,   ktoré sa uskutoční v  Košiciach, v hoteli KOŠICEHOTEL, na Moldavskej ceste...
Obrazok: vykricnik.jpg
18.11.2014 | Administrátor
Dôležité upozornenie !
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené