RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Archív

Obrazok: pokladna.jpg
16.10.2014 | Administrátor
V rámci Programu stability SR na roky 2014 až 2017 na zabezpečenie konsolidácie verejných financií vláda zverejnila opatrenia, ktoré by mali byť zapracované do návrhu východísk rozpočtu na roky 2015 – 2017. V rámci predmetných opatrení schválila aj rozšírenie povinnosti používať elektronické registračné pokladnice...
Obrazok: paragraf.jpg
16.10.2014 | Administrátor
Vzhľadom na to, že predkladatelia novely zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti evidentne stratili kontakt s realitou v teréne a pravdepodobne uverili vlastnej mediálnej kampani,...
Obrazok: slusbanner.jpeg
13.10.2014 | Administrátor
Vážení kolegovia, neodporúčame Vám podpisovať dodatky k zmluvám od zdravotnej poisťovne Dôvera. MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident SLÚŠ
Obrazok: slusbanner.jpeg
28.07.2014 | Administrátor
Konkrétna ukážka a upozornenie pre kolegov - súkromných špecialistov, ktorí dali splnomocnenia na jednania pre SLK, ASL SR a Zdravitu, aby si uvedomili, ako sa na základe týchto splnomocnení jedná.
Obrazok: slusbanner.jpeg
24.07.2014 | Administrátor
Slovenská lekárska únia špecialistov vždy dôsledne na jednaniach so zdravotnými poisťovňami a s orgánmi štátnej správy zastupovala záujmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle slušných podmienok pre činnosť. Má fundovaný...
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené