RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Archív

Obrazok: andj.jpg
08.05.2014 | Administrátor
Rozhodol som sa, že uverejním rozhovor s nemenovaným redaktorom z nemenovaných novín, ktorý však z mne neznámych príčin nemohol byť uverejnený. Myslím, že sám obsah je odpoveďou na túto otázku.
Obrazok: ruz.jpg
26.04.2014 | Administrátor
Ako všetci viete, Slovenská únia špecialistov je členom Republikovej únie zamestnávateľov takmer od samého začiatku jej pôsobenia.
Obrazok: slusbanner.jpeg
26.04.2014 | Administrátor
Výbor Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti sa problematikou výkonov abdominálnej sonografie údajne bude znovu zaoberať najskôr v septembri 2014. SLÚŠ sa pokúsi ešte o poslednú možnosť dohody v zdravotnej poisťovni využitím zákonných argumentov a požiada znova o jednanie.
Obrazok: slusbanner.jpeg
26.04.2014 | Administrátor
S účinnosťou od 1.apríla 2014 v mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, bez účasti zástupcov detských gastroenterológov a SLÚŠ, podpísal hlavný odborník pre gastroenterológiu MZSR Doc.MUDr.Jurgoš,PhD. dohodu s Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., ktorú zverejňujeme na stránke. Slovenská lekárska únia...
Obrazok: slusbanner.jpeg
26.04.2014 | Administrátor
V rámci súborov na stiahnutie nájdete dohodu Doc. MUDr. Jurgoša, PhD. uzavretú s DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s o rozsahu hradených sonografických vyšetrení v ambulancii gastroenterológa.
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené