RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Dodatky k zmluvám VšZP

31.10.2017 | Pridal: Administrátor

Neodporúćame podpisovať najnovšie dodatky zmlúv s VšZP


Žiadame poslať exemplár zmluvy späť a požiadať o navýšenie ceny bodu a výšku objednaného finančného rozsahu o 10 %.

Uvedený dodatok napriek avízovanému navýšeniu financií do zdravotníctva ( 100 mil. € ) súkromným špecializovaným ambulanciám zabezpečuje pokles príjmu.

Cenový výmer je platný aj po 1.1.2018 po podpísaní dodatku.

© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené