RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Odporúčania - Dôvera, VšZP, Union

27.12.2017 | Pridal: Administrátor

1. Dodatok zmluvy DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. odporúčame podpísať, elektronickú komunikáciu a program Bezpečné lieky neodporúčame, okrem elektronického zasielania zúčtovania. 2. Neodporúćame podpísať dodatky so ZP Union, platia staré podmienky. 3. Uvedený text bol zaslaný na pobočku VšZP, a.s. a odporúčame ho použiť kolegom pri komunikácii so zdravotnými poisťovňami:Dobrý deň,
opakovane sme boli oslovení zástupcami Poisťovne, ale nemáme záujem o e-recept, lebo spomaľuje prácu na ambulancii a zvyšuje náklady na software aj na prevádzku ambulancie, ktoré nie sú nikým uhradené. Symbolické virtuálne navýšenie IPP1 zďaleka nepokrýva náklady.  E-recept nám nenariaďuje zákon a preto v prípade úniku osobných údajov  zo systému pravdepodobne bude niesť zodpovednosť a hradiť pokuty z toho vyplývajúce poskytovateľ. Elektronické zdravotníctvo je hradené podľa údajov z NCZI zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS). Po napojení sa do Národného portálu zdravia sa stávajú súčasťou projektu aj malé súkromné ambulancie, preto žiadame o poskytnutie finančného krytia nákladov  projektu zo zdrojov vyčlenených na informatizáciu spoločnosti. Zavádzanie e-receptu a podobných povinností pod nátlakom zdravotných poisťovní chápeme ako snahu donútiť poskytovateľa uhradiť náklady z vlastných prostriedkov, kým financie si rozdelia ostatní zúčastnení, vrátane štátnych a veľkokapitálových zdravotníckych zariadení. S pozdravom      MUDr. Andrej Janco, konateľ JAAT Style, s.r.o.
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené