RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Prečo nepodporujeme aktivity ZAPu pri nepodpisovaní dodatkov:

30.10.2018 | Pridal: Administrátor

Odporúčame u kolegov, ktorí majú obvykle výrazné prekročenie limitov za prvý polrok poslať list s textom v prílohe. Zmluvy pri zachovaní celoročného zúčtovania sú textovo podpísateľné. Požiadavka navýšiť cenu bodu je legitímna a v liste zdôvodnená.


Požiadavka ZAPu:   V prípade prekračovania priemerného vykazovania výkonov za rok 2018 o viac ako 20% sa uskutoční individuálne konanie s daným PZS s cieľom zistenia príčiny zmeny nárastu objemu výkonov. Ak sa zistí, že tento nárast je nedôvodný, vráti sa PZS finančný limit s hradením nadlimitných výkonov s degresnou 30%-nou cenou bodu.

Očakávaný výsledok: V individuálnom konaní  sa, nezávisle na dôvode navýšenia výkonov,  prejde k obnoveniu limitu s uhrádzaním nadlimitu v 30% degresnej cene. V praxi to znamená zabetónovanie limitu do budúcnosti a zníženie ceny práce, lebo podiel výkonov, ktorý bude vykonaný za 30% ceny nikto z poskytovateľov neovplyvní  a kompetentní budú môcť tvrdiť, že poisťovňa uhrádza celú zdravotnú starostlivosť. Je to veľmi nebezpečná aktivita , ktorá na špecialistov môže mať likvidačný dopad, lebo cena ich práce sa v budúcnosti na základe takejto zmluvy môže nekontrolovateľne znižovať.

 

© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené