RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Zavedenie doplnkových ordinačných hodín

18.12.2018 | Pridal: Administrátor

Zavedenie doplnkových ordinačných hodín , počas ktorých si pacient hradí vyšetrenie namiesto zdravotnej poisťovne, nie je v záujme lekárov, ani v záujme pacientov. Chápeme to ako snahu obmedziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacienta a zvýšiť zisk pre zdravotné poisťovne.


Celý zákon je stavaný v prospech majiteľov veľkokapitálových zdravotníckych zariadení. Zavedenie úhrad pacientov považujú kompetentní za motiváciu pre lekárov na registráciu v e-Zdraví, napriek tomu, že sa nepostarali o zabezpečenie elementárnych podmienok na prevádzku. Takisto je ignorované pacientovo  Ústavou SR garantované právo rozhodnúť o zdieľaní svojich najintímnejších údajov. Pri tejto novele navyše čaká na zdravotnícke zariadenia množstvo nášľapných mín vo forme ďalšej administratívy s hrozbou pokút do výšky 16000 Eur.  Podľa našej právnej analýzy porušuje novela zákona aj ústavné práva pacienta na zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia, pretože pacient je poistený 24 hodín denne. Solventní pacienti, ktorí si predstavujú, že v limitovaných doplnkových ordinačných hodinách sa im lekár bude dlhšie venovať, sú na omyle. Odporúčame zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia poskytovať počas ordinačných hodín. Mimo ordinačných hodín  poskytovať len konzultácie, ktoré nie sú súčasťou zdravotnej starostlivosti.

                                                                                     MUDr. Andrej Janco
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené