RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

VšZP garantuje paušálnu úhradu

23.04.2020 | Pridal: Administrátor

Milé kolegyne a kolegovia, na základe písomnej odpovede z Generálneho riaditeľstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Vám oznamujeme, že garantuje paušálnu zložku úhrady.


Tá predstavuje 75% priemerných mesačných výkonov poskytovateľa v roku 2019, mimo toho budú uhrádzané tzv. pripočítateľné polžky (lieky skupiny A, ŠZM,...) v plnej výške. Návrh dodatku je predmetom pripomienkového konania.

© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené