RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Dodatok s DôVERA ZP, a.s. možno podpísať .

04.07.2020 | Pridal: Administrátor

Zástupcovia SLÚŠ jednali na generálnom riaditeľstve Dôvera ZP, a.s. a na generálnom riaditeľstve Union ZP, a.s. dňa 24.6.2020 a na generálnom riaditeľstve VšZP, a.s. dňa 25.6.2020 v zostave MUDr. Andrej Janco , MUDr. Alena Jancová, MUDr. Ján Keher, MUDr. Ľubica Ferenčáková a MUDr. Martina Kudláčová.


Požiadali sme o navýšenie ceny bodu, prehodnotenie koeficientov efektivity, ktoré znižujú kvalitu , de facto aj efektivitu zdravotnej starostlivosti a diskriminujú lekárov, ktorí diagnostikujú a ordinujú kauzálnu liečbu, ako aj tých, ktorých vyhľadávajú pacienti v ťažkom klinickom stave za účelom ambulantnej diagnostiky a liečby. Zvýhodnenú cenu bodu žiadame dať tým ambulanciám, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť lekárom v ambulancii so zvýšenými nákladmi na hygienické opatrenia pri zvýšenom riziku.  Takisto sme navrhli riešenia pri odstránení t.č. diskriminujúceho ohodnotenia práce reumatológov. Vo všeobecnej zdravotnej poisťovni sme žiadali o zrušenie kódu 250x a vykazovanie odberov v zmysle platného katalógu výkonov . Zavedenie vykazovania odberov pod kódom 250x bolo u väčšiny poskytovateľov v tiesni pod nátlakom na základe podpísanej Dohody o strategickom partnerstve medzi exriaditeľom Ing. Foraiom a expredsedom Zdravity o.z. MUDr. Pásztorom. Máme za to, že s následnými výhodami vo financovaní zdravotníckych zariadení  s podielom menovaných, čo bolo aj medializované v iných súvislostiach. Súčasne sme požiadali o vypovedanie predmetnej dohody, ktorá by mohla byť podkladom pre korupciu a klientelizmus.  MUDr. Jancová
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené