RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Nové určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

17.01.2015 | Pridal: Administrátor

770/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, v znení účinnom k 1.12.2014 Príloha k vyhláške č. 770/2004 Z. z.


Plné znenie nájdete medzi śubormi na stiahnutie.

© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené