RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Stretnutie SLÚŠ k aktuálnej situácii v zdravotníctve - 16.03.2015, Prešov

15.03.2015 | Pridal: Administrátor

Vážení kolegovia, stretnutie SLÚŠ k aktuálnej situácii v zdravotníctve a povinnostiam vyplývajúcim z novej legislatívy sa uskutoční dňa 16.3.2015 o 16:00 hod. v SOŠ Mladosť (adresa: Pod kalváriou 36, Prešov). Tešíme sa na Vašu účasť a zároveň dávame na vedomie, že okrem stretnutia v Prešove plánujeme ďalšie stretnutia v Žiari nad Hronom a v Nitre. V priebehu nasledujúcich dní Vás budeme informovať o konkrétnych termínoch stretnutí.


© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené