RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Upresnenie k bodu V materiálu zasielaného členom SLÚŠ

08.04.2015 | Pridal: Administrátor

V súčasnosti sa novelizovala príloha 3 Zoznam prioritných chorôb v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov v súlade so zmenami medzinárodnej klasifikácie chorôb.


MZ SR pripravuje aj novelu nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia. Zatiaľ zostáva v platnosti pôvodné znenie, preto môžeme vykazovať diagnózy ako doteraz. V prípade otvorenia diskusie v odborných spoločnostiach na túto tému, odporúčame aktívny záujem a zohľadnenie dopadov takýchto prípadných zmien na celú našu spoločnosť. Kým nie je stanovený limit zisku pre poisťovne je ohrozením základnej myšlienky verejného zdravotného poistenia limitovať poistenca a súčasne je to nahrávanie neobmedzenému zisku poisťovní. S tým ako sa určuje v zmluvách platba poisťovne za zdravotnú starostlivosť máme my poskytovatelia dlhoročné skúsenosti. Tlak zdravotných poisťovní a snaha čo najmenej míňať na zdravotnú starostlivosť sa vystupňovali po schválení ich neobmedzeného zisku.  

MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident SLÚŠ

© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené