RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

leftright

Všetky aktuality

Obrazok: slusbanner.jpeg

ZP Dôvera - Nesúhlas s návrhom dodatku č.5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a žiadosť o bezpodmienečné navýšenie ceny bodu ŠAS a SvaLZ.

Znenie dokumentu zasielaného zo strany SLÚŠ ZP Dôvera v nadväznosti na neprijateľný návrh dodatku č. 5 a zároveň VZOR nesúhlasu s návrhom dodatku č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a žiadosti o bezpodmienečné navýšenie ceny bodu ŠAS a SvaLZ:
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: slusbanner.jpeg

Správa z konferencie MZSR - aktuálny stav a výzvy E-health

Dňa 16.júna 2015 sme sa zúčastnili na Konferencii MZSR na tému e-health – aktuálny stav a najbližšie výzvy. Konferencie sa za SLÚŠ zúčastnili MUDr. Andrej Janco, MUDr. Alena Jancová, MUDr. Martina Kudláčová, MUDr. Katarína Plevová a MUDr. Oľga Vranková.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

OZNAM: Dodatok k zmluvám od zdravotnej poisťovne Dôvera

Vážení kolegovia, neodporúčame Vám podpisovať dodatky k zmluvám od zdravotnej poisťovne Dôvera, nakoľko obsahujú neprijateľné podmienky. O konkrétnych dôvodoch neprijateľnosti Vás budeme už čoskoro informovať prostredníctvom našej webovej stránky. MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident SLÚŠ
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: janco.JPG

Vyhlásenie prezidenta SLÚŠ k recentnému vývoju v zdravotníctve

Video: 1. Vyhlásenie SLÚŠ k platbám po ordinačných hodinách. 2. Vyhlásenie SLÚŠ k zámeru VšZP, navýšiť financie na CT a MR vyšetrenia
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: slusbanner.jpeg

Vyhlásenie SLÚŠ k zámeru VšZP, navýšiť financie na CT a MR (magnetická rezonancia) vyšetrenia.

Slovenská lekárska únia špecialistov protestuje proti zámeru VšZP, ktorý v médiách prezentoval jej riaditeľ, Ing. M. Forai, navýšiť objem financií na CT a MR vyšetrenia. Už dnes sú tieto finančne náročné zobrazovacie vyšetrenia na Slovensku preplácané 2 až 4 krát vyššou sumou, ako napr. v...
Čítaj viac Čítať viac
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené