Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) s rozhorčením protestuje proti zámeru prezidenta Asociácie súkromných lekárov (ASL) a predsedu Zdravity, MUDr. Ladislava Pásztora, ktorý prezentoval v médiách, jednať s Ministerstvom zdravotníctva SR o priamych platbách v ambulanciách za zdravotné výkony po ordinačných...