RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

leftright

Všetky aktuality

Obrazok: vykricnik.jpg

NCZI - žiadosť o financovanie e-zdravia

Uvedenú žiadosť zaslala SLÚŠ kompetentným. Odporúčame, aby každý za seba odoslal podobnú žiadosť. Na ministerstvo zdravotnictva, financií a NCZI. Neodporúčame sa zapojiť do elektronickej výmeny informácií so zdravotnými poisťovňami, vrátane e-receptov a bezpečných liekov, pretože táto nie je povinná (poisťovne...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Odporúčania - Dôvera, VšZP, Union

1. Dodatok zmluvy DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. odporúčame podpísať, elektronickú komunikáciu a program Bezpečné lieky neodporúčame, okrem elektronického zasielania zúčtovania. 2. Neodporúćame podpísať dodatky so ZP Union, platia staré podmienky. 3. Uvedený text bol zaslaný na pobočku VšZP, a.s. a odporúčame...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Žiadosť legislatívne zrušenie povinnosti pripojenia do NPZ pre malé súkromné ambulancie, zaslaná kompetentným v súvislosti s prípravou na pripojenie ambulantných poskytovateľov ZS na Národný portál z

Vzorový text žiadosti o legislatívne zrušenie povinnosti pripojenia do NPZ pre malé súkromné ambulancie
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Čo komu prinesie nový zákon? Víťazstvo finančných skupín nad štátom a ústavným právom občana.

Zdravotnícky výbor NRSR schválil návrh zákona z dielne koalície, podľa ktorého sa budú môcť vyberať poplatky v ambulanciách, ale až v čase po pracovnej dobe, alebo v dni na to určené, za podmienky, že čas neprekročí 30% ambulantného času a za podmienky, že lekár o to požiada. Jednorazový poplatok nesmie prekročiť 30...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

VIDEO: K novele zákona o zdravotnej starostlivosti

Video nájdete na nasledujúcom linku:
Čítaj viac Čítať viac
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené